Мета вивчення курсу - сформувати у студентів базові теоретичні знання, а також виробити практичні вміння та навички з методології ідентифікації, збору, аналізу та інтерпретації великих даних, спрямованих на забезпечення ефективного прийняття управлінських рішень в умовах динамічного середовища, схильного до невизначеності та ризику.

Код та найменування спеціальності: 

  • 051 Економіка

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна


Код та найменування спеціальності: 

  • 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна