Навчальна дисципліна "Світова економіка" викладається на факультеті міжнародних відносин для студентів напряму підготовки 6.030205 "Країнознавство" та 6.030201 "Міжнародні відносини"

Код та найменування спеціальності: 

  • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Спеціалізації: 

    • Міжнародні відносини (International Relations)

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна

Код та найменування спеціальності: 

  • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Спеціалізації: 

    • Країнознавство

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна