Навчальна дисципліна "Світова економіка" викладається на факультеті міжнародних відносин для студентів напряму підготовки 6.030205 "Країнознавство" та 6.030201 "Міжнародні відносини"