Військові стратегії та доктрини іноземних держав предмет циклу професійної підготовки спеціальності “національна безпека”. Дана дисципліна є основоположною у вивченні воєнної політики іноземних держав, дозволяє в історичній ретроспективі дослідити вплив військових технологій воєнних стратегій та доктрин на розвиток людства.  Вивчення військових стратегій та доктрин іноземних держав допомагає приймати важливі  політичні, економічні та військові рішення, знаходити приховані взаємозв’язки між явищами, краще розуміти ситуацію в політичній і економічній та військовій сферах.

Код та найменування спеціальності: 

  • 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна