Код та найменування спеціальності:

229 Громадське здоров’я

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

Денна

Заочна