Біоетика являє собою сукупність принципів і норм, що діють на основі традиційних духовних цінностей в сфері здоров'я і охорони здоров'я і регулюють у цій сфері взаємовідносини між державою і суспільством, сім'єю і особою, а також взаємовідносини між медичним працівником і пацієнтом у зв'язку з медичним втручанням.

Медичне право - це сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини, що виникають у процесі надання медичної допомоги, яка застосовується з діагностичною, профілактичною, лікувальною і реабілітаційно-відновною метою, а також у зв’язку з вагітністю і пологами, для забезпечення права людини на охорону здоров'я.

Код та найменування спеціальності: 

  • 229 Громадське здоров’я

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання:

    • Денна

    • Заочна