Курс призначений для розміщення наукових робіт студентів економічного факультету

Код та найменування спеціальності: 

  • 051 Економіка

  • 071 Облік і оподаткування

  • 072 Фінанси, банківська справа та страхування

  • 122 Комп’ютерні науки

Рівень вищої освіти: 

  • Перший (бакалаврський)
  • другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна