Вибірковий курс для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 032 Історія та археологія.

У політиці і дипломатії усе починається з людини. Людський чинник є головною передумовою всіх наших успіхів і невдач, підґрунтям усіх здобутків і утрат. «Історія вчить нас тому, — зазначав перший міністр закордонних справ УНР Олександр Шульгин, — що не можна покладатись на логічний хід подій, на «fatum історії», а треба кожному на своєму місці і в міру своїх сил боротися і впливати на здійснення відповідних історичних завдань. Поруч з такими історичними факторами, як економічний, духовний, політичний, поряд з ними і навіть над ними ми ставимо людську волю.»

У запропонованій студентам дисципліні у визначених хронологічних межах послідовно і системно розкривається історія української політики і дипломатії як історія конкретних дій конкретних політиків і дипломатів, передусім керівного складу, на якого особисто покладена більша частина відповідальності за формування і реалізацію внутрішньої і зовнішньої політики держави. В історії їх діяльності не лише чимало істотних досягнень, що можуть стати прикладом для сучасних політиків і дипломатів, а й чимало драматичних і дражливих сторінок, які своєю чергою, мають стати уроком і перестогою.

Хронологічно дисципліна охоплює період від Української революції (1917-1921 рр.) до сьогодення. Навчальна дисципліна пов’язана з такими курсами: «Історія України», «Історія міжнародних відносин», «Проблеми і тенденції міжнародних відносин після 1945 року».Код та найменування спеціальності: 

  • 032 Історія та археологія

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна