Курс «Українська мова за професійним спрямуванням» передбачає підвищення рівня загальномовної підготовки, мовної грамотності, комунікативної компетентності студентів, практичне оволодіння основами офіційно-ділового, наукового, розмовного стилів української мови, що забезпечить професійне спілкування на високому рівні.

Код та найменування спеціальності: 

·         029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

o    Денна


Код та найменування спеціальності: 

·         013 Початкова освіта

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

o    Денна