Важливим та невід’ємним елементом криміналістики є криміналістична експертиза документів (Судово-технічна експертиза документів), розділ криміналістичної техніки який вивчає особливості дослідження документів, яке проводиться у процесуальній формі та за дорученням органу розслідування або суду, що має за мету визначення способу його виготовлення, встановлення наявності у ньому змін та способів їх внесення, виявлення видимих записів, а також ідентифікацію предметів і матеріалів, які використовувались для виготовлення документа або до внесення до нього змін.


Код та найменування спеціальності: 

  • 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна