Код та найменування спеціальності: 

  • 229 Громадське здоров’я

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна