ІНФЕКЦІ́ЙНІ ХВОРО́БИ – група хвороб, спричинюваних мікроорганізмами. Ін. назва – заразні хвороби. Сучасна наука розглядає їх як один з варіантів взаємодії макро- і мікроорганізму з порушенням компенсатор. можливостей першого, проявом чого є клін. симптоми. Від ін. хвороб відрізняються наявністю специфіч. збудника, інкубац. періоду, заразливістю (контагіозністю), циклічністю клін. перебігу, виробленням імунітету до повтор. зараження. І. х. уражають людей, тварин, рослин. Збудниками можуть бути представники різних царств і груп від найпримітивніших до складних: віруси, мікоплазми, хламідії, рикетсії, бактерії, спірохети, гриби та ін. До І. х. часто зараховують також паразитарні захворювання, спричинювані найпростішими, гельмінтами та членистоногими (напр., малярія, амебіаз, аскаридоз, короста). Кожен вид збудників має специфічні властивості, які впливають на інфекц. процес. З ін. боку, будь-який макроорганізм має індивід. особливості, тому існує безліч варіантів перебігу І. х., що ускладнює профілактику, діагностику й лікування. Найважливішою властивістю збудника І. х. є патогенність – генетично зумовлена спроможність спричиняти патол. стан. Патогенні властивості мікроорганізмів пов’язані з їхніми інвазійністю (здатністю проникати в тканини макроорганізму) та токсигенністю (спроможністю виділяти токсини).Код та найменування спеціальності: 

  • 229 Громадське здоров’я

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання:

    • Денна

    • Заочна