Курс «Основи наукових досліджень» відображає сутність методології, методів і прийомів в наукових роботах у галузі досліджень громадського здоров’я, психології та промоції здоров’я, біостатистики, менеджменту здоров’я та ін. Під час вивчення курсу слухачі зможуть оволодіти методологією, методами, концепціями та логікою проведення наукових досліджень у сфері громадського здоров’я; засвоїти студентами методичних положень з планування, організації, контролю, координації проведення наукових досліджень; використовувати комплекс знань з менеджменту та промоції здоров’я, біостатистики та епідеміології, психологічних знань для створення сприятливих умов дослідницької діяльності. 

Код та найменування спеціальності: 

229 Громадське здоров’я

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

Денна

Заочна