Мета вивчення курсу - загальнокультурна грамотність. Здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва. Ця компетентність передбачає глибоке розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших. Також, ознайомити студентів з основними етапами розвитку Острозької академії в контексті вивчення політичної  та культурно-освітньої ситуації на українських землях кін. XVI поч. XVIІ ст.

 

Код та найменування спеціальності: 

·         229 Громадське здоров’я

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

·         Денна

·         Заочна

 

Код та найменування спеціальності: 

·         256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

·         Денна


Код та найменування спеціальності: 

·         071 Облік і оподаткування

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

·         Денна

 

Код та найменування спеціальності: 

·         291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

ОПП: 

·         Міжнародні відносини (International Relations)

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

·         Денна

 

Код та найменування спеціальності: 

·         291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

ОПП: 

Країнознавство

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

·         Денна