Код та найменування спеціальності: 

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

ОПП:

Країнознавство

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

Денна