Мета – формування стійкої системи знань про основні тенденції та напрямки розвитку українських земель, набуття практичних навичок та вмінь системного розгляду минулого нашої держави.

Код та найменування спеціальностей: 

 • 229 Громадське здоров’я

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна


 • 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна


 • 013 Початкова освіта

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна