Код та найменування спеціальностей: 

  • 035.04 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)

Спеціалізації: Мова і література (англійська, німецька/французька)

  • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Спеціалізації:   Міжнародні відносини (International Relations)

  • 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
  • 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)
  • 053 Психологія

  • 081 Право

Спеціалізації:  Право

  • 033 Філософія
Спеціалізації: Практична філософія. Консалтинг та коучинг
__________________________________________________________________________________________

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання:   Заочна