Код та найменування спеціальності: 

 • 035.04 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)

Спеціалізації: 

  • Мова і література (англійська, німецька/французька)

______________________________________________________________________________________
Код та найменування спеціальності: 

 • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Спеціалізації: 

  • Міжнародні відносини (International Relations)

__________________________________________________________________________________________
Код та найменування спеціальності: 

 • 053 Психологія

Спеціалізації: 

  • Психологія

____________________________________________________________________________________________

Код та найменування спеціальності: 

 • 081 Право

Спеціалізації:

  • Право

__________________________________________________________________________________________

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Заочна