Дисципліна «Маркетингові аспекти управління підприємством» є важливою складовою підготовки фахівців за освітньо-науковим напрямом «Менеджмент». Опанування  сучасних концепцій маркетингового управління підприємством, набуття практичних навичок розв’язання конкретних маркетингових завдань з дослідження ринків і конкурентів дають змогу зрозуміти характер та особливості здійснення підприємницької діяльності в інформаційну епоху. Це сприяє формуванню в майбутніх науковців вмінь комплексного аналізу та системного пошуку шляхів розвитку діяльності підприємства, що є основним методологічним підґрунтям в економічних дослідженнях.