Під час біполярного протистояння регіон Арктики був важливий для світової спільноти переважно з військових причин. Відповідно, радикальні зміни на міжнародній арені на початку 90-х років взагалі усунули цей регіон з порядку денного світової політики. Фактично питання його розвитку та майбутньої долі стали справою лише арктичних країн, а точніше прибережних арктичних країн. Проте посилені процеси глобалізації та стрімкий розвиток світової економіки призвели до зростання попиту на енергоресурси. Своєю чергою, одним з наслідків військової операції в Іраку у 2003 році стало стрімке зростання цін на базові енергоносії. Паралельно до цих процесів свою політику у Арктиці активізувала Російська Федерація. Після відомої російської експедиції на дно Північно-Льодовитого океану у 2007 році Арктика фактично повертається до порядку денного світової політики. І не лише прибережні, а й позаартикчні актори міжнародних відносин починають розробляти свою політику щодо регіону, розуміючи, що остання незвідана територія на планеті може містити шалені запаси як енергоресурсів, так й інших природних ресурсів, необхідних для життя людства. Не можна оминути й той факт, що Арктика відіграє критичну роль у процесі кліматичних змін в останні роки, а це, поза сумнівом, позначається як на якості життя людства, так й розвитку світової економіки. Отже, регіон Арктики стає одним з ключових на сучасному порядку денному міжнародних відносин.


Код та найменування спеціальності: 

  • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

ОПП: 
    • Країнознавство

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна