Мета курсу - набуття практичних навичок у сфері корпоративного бренд-менеджменту. Зрозуміти процеси створення, позиціонування та просування бренд-менеджменту організації.


Код та найменування спеціальності: 

  • 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна