Метою вивчення дисципліни є сформувати розуміння студентами основних теоретичних і практичних проблем сучасних міжнародних відносин у Європі і міжнародної політики в регіоні. Засвоєння проблематики курсу передбачає також оволодіння студентами необхідними навиками пошуку та аналізу наукової літератури з відповідного напрямку.

Код та найменування спеціальності: 

  • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

ОПП:

    • Міжнародні відносини (International Relations)

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна

Заочна