Промоція здоров’я – це курс, який вивчає особливості формування системи санітарно-гігієнічних знань, вмінь та навичок, що спрямовані на збереження та зміцнення індивідуального, групового і суспільного здоров’я населення. Промоція здоров`я (підтримка здоров`я, сприяння здоров`ю) є процес, що дозволяє людям підвищити контроль над здоров`ям і покращити стан свого здоров`я. Курс дає можливість навчитися розробляти просвітницько-профілактичні заходи щодо  збереження та зміцнення здоров’я соціальних груп, а також формування здорового способу життя студентів спеціальності «Громадське здоров’я». Під час вивчення курсу «Промоція здоров’я» студенти зможуть системно узагальнити знання про первинну, вторинну і третинну профілактику захворювань у діяльності фахівця з промоції здоров’я, специфіку проведення профілактичних заходів різними верствами населення, особливості реалізації лікувально-профілактичних, санітарно-просвітницьких та інших програм щодо промоції здоров’я, особливості взаємодії лікаря та фахівця в галузі громадського здоров’я тощо.

Код та найменування спеціальності: 

229 Громадське здоров’я

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

Денна

Заочна