Для магістратури спеціальності 051 Економіка

Код та найменування спеціальності:

051 Економіка

Рівнень вищої освіти: Другий (Магістерський)

Форма навчання:

Денна