Метою навчальної дисципліни є надання студентам теоретичних знань та формування практичних навичок аналізу міжконфесійних відносин в Західній Україні у 20-х–40-х рр. ХХ ст.


Код та найменування спеціальності: 

  • 032 Історія та археологія

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна.

    • Заочна.