Код та найменування спеціальності:

052 Політологія

Рівень вищої освіти:

Третій (аспірантура)

Форма навчання:

Денна

Вечірня