Код та найменування спеціальності: 

 • 033 Філософія

Спеціалізації: 

  • Релігія у міжнародних відносинах

  • Релігійний туризм та паломництво

  • Журналіст-видавець у релігійній сфері

  • Релігійне мистецтво

  • Практична філософія. Консалтинг та коучинг

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна