Код та найменування спеціальності: 

·        033 Філософія

Спеціалізації: 

o   Релігія у міжнародних відносинах

o   Релігійний туризм та паломництво

o   Журналіст-видавець у релігійній сфері

o   Релігійне мистецтво

o   Практична філософія. Консалтинг та коучинг

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

o   Денна