Код та найменування спеціальності: 

  • 031 Релігієзнавство

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна