В межах навчальної дисципліни на матеріалі західноєвропейських і північноамериканських демократій аналізуються спільні та відмінні риси медіасистем а також політичних, соціальних та економічних чинників, що визначають їх розвиток. Розглядаються три головні моделі розвитку ЗМІ у демократичних країнах, пояснюється, яку роль вони відіграють у політичному і соціальному житті. В межах навчального курсу розглядаються також особливо актуальні в сучасному українському контексті питання взаємодії ЗМІ і політики, проблеми політичної комунікації у демократичних державах, організації громадського мовлення, майбутнього ЗМІ. Простежується зв’язок із класичною працею Сіберта, Пітерсона і Шрамма «Чотири теорії преси».

Код та найменування спеціальності: 

061 Журналістика

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

Форма навчання:

 Денна