Курс Медіатехнології покликаний сформувати технологічні компетентності студентів спеціальності журналістика. В другому семестрі студенти знайомляться з сучасними професійними технічними та програмними засобами  виробництва медіапродуктів, досліджують їх функціонал, можливості, розробляють власні набори професійних інструментів відповідно до каналів комунікації, використовують хмарні технології.

Код та найменування спеціальності: 

061 Журналістика
Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)
Форма навчання:

 Денна