Мета вивчення курсу - оволодіння студентами теоретико-методичними та практичними навичками здійснення економічної діагностики підприємств різних форм власності та галузей економіки у сучасних ринкових умовах.

Код та найменування спеціальності: 

  • 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна


Код та найменування спеціальності: 

  • 071 Облік і оподаткування

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна