Мета навчальної дисципліни полягає в ознайомленні студентів з теоріями, концепціями, підходами до дослідження  концептуальних та інституційних основ ЄПС і навиками визначення її потенціалу в практичній реалізації зовнішньополітичних цілей Європейського Союзу у відносинах з Україною, Молдовою, Білоруссю.

Код та найменування спеціальності: 

  • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

ОПП: 

    • Міжнародні відносини (International Relations)

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна