другий магістерський рівень

спеціальність

031 релігієзнавство

форма навчання

 денна