Код та найменування спеціальності: 

071 Облік і оподаткування

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

Денна