Код та найменування спеціальності: 

  • 035 Філологія

Спеціалізації: 

    • 035.01 Українська мова та література

    • Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна