У сучасних економічних умовах, коли редакції ЗМІ не забезпечені належно, журналісти повинні володіти універсальними компетентностями: бути здатними працювати з різними жанрами, темами й форматами, писати й знімати, володіти навичками роботи з технікою й ІКТ на якісному рівні й просувати власний медіапродукт тощо. Така універсальність – це часто питання практики й бажання професійного саморозвитку.

Курс «Універсальна журналістика» пов’язаний із такими дисциплінами, як «Вступ до спеціальності», «Жанрологія», «Журналістський фах» та ін.; має певні зв’язки з психологією, іміджелогією, теорією й методикою творчості тощо, оскільки покликаний розвивати творчий потенціал журналістів, їх адаптивність до нових змінюваних умов, креативність.

Мета навчальної дисципліни – формувати адаптивність до нових змінюваних умов професійної діяльності.

Код та найменування спеціальності: 

  • 061 Журналістика

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна