Соціальні мережі стали невід’ємним елементом суспільного життя: репрезентувати себе, знаходити нових друзів, спілкуватися з колегами, просувати свою справу, відстежувати новини – чи не ціле життя нині вміщаємо в них. Рівень популярності, соціалізованості, запотребованості значною мірою залежить від профілю в соціальній мережі.

Уміння репрезентувати себе в соціальних мережах, створювати контент, відповідний специфіці певної соціальної мережі й потребам цільової авдиторії, викликам сьогодення й власним інтересам, просувати його засобами соціальних мереж – це ті компетентності, якими повинен/-нна володіти кожен/-на журналіст/-ка.

Курс «Соціальні мережі», відтак, осмислюється як питомий у журналістській освіті й цілком прагматичний у підготовці фахівця/-чині у сфері масових комунікацій.

Мета навчальної дисципліни – поглибити / сформувати компетентності в царині роботи здобувачів спеціальності «Журналістика» в соціальних мережах.

Код та найменування спеціальності: 

  • 061 Журналістика

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна.

    • Заочна.