Курс «Авторська журналістика» стає вагомим етапом формування професійного журналіста й публіциста в університеті. Поглиблення фахових компетентностей, забезпечуваних на рівні бакалаврату такими дисциплінами, як жанрологія: інформаційні жанри, жанрологія: аналітичні жанри; жанрологія: художньо-публіцистичні жанри тощо, передбачає максимальне вправляння здобувачів у таких виразно авторських жанрах, як колумністика, репортажистика, нарисистика, есеїстка та ін.; у створенні власних мультимедійних проєктів.

Така робота ґрунтується на виробленні й усвідомленні власного стилю, іміджу, що особливо важливо для здобувачів, які планують працювати / працюють у сфері телебачення, глибинному осмисленні актуальних проблем, формулюванні рекомендацій щодо їх вирішення, що базуються на системному аналізі й узагальненнях.

Мета навчальної дисципліни – формувати компетентності здобувачів освіти за спеціальністю «Журналістика» створювати авторські тексти / авторські медіапроєкти.


  • Код та найменування спеціальності: 

  • 061 Журналістика

  • Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

  • Форма навчання: 

    • Денна