«Жанрологія» належить до базових курсів на спеціальності «Журналістика» з кількох причин. По-перше, дисципліна забезпечує формування ключових компетентностей у здобувачів, як-от робота з різними джерелами інформації, збирання, оброблення та поширення інформації різними видами ЗМІ, створення медійних текстів інформаційних жанрів із дотриманням професійних журналістських стандартів, вимог щодо структури, особливостей формулювання змісту, принципів журналістської етики тощо. По-друге, саме «Жанрологія: інформаційні жанри» стає першою ланкою у вивченні пресової, фото-, радіо-, теле- та інтернет-журналістики, забезпечуючи системність і послідовність у вивченні студентами власне журналістики.

Важливо також зазначити, що певна кількість завдань і загалом методика навчання ґрунтовані на інтерактиві і створюють цілком професійну атмосферу у групі, а вимога публікування журналістських матеріалів у ЗМІ сприяє формуванню професійного портфоліо студентів журналістів.

Мета навчальної дисципліни – готувати якісні журналістські матеріали інформаційних жанрів.

Код та найменування спеціальності: 

  • 061 Журналістика

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна