Курс Медіатехнології покликаний сформувати базові технологічні компетентності студентів спеціальності журналістика. В першому семестрі студенти знайомляться з засадами застосування технологій для ефективної комунікації в умовах інформаційного суспільства. Студенти досліджують як технічні так і програмні засоби комунікації, їх функціонал, можливості, формують власні екосистеми ефективної комунікації, вчаться використовувати хмарні технології. Поряд з тим студенти вчаться максимально ефективно використовувати смартфон, як інструмент виготовлення медійної продукції в рамках “мобільної журналістики”. 

Код та найменування спеціальності: 

061 Журналістика

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання:

 Денна