Код та найменування спеціальності: 

 • 035 Філологія

 • Спеціалізації:

 • 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

 • Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

  Форма навчання: 

   • Денна

   • заочна