Курс «Культура української діаспори» спрямований на вивчення феномену української діаспори як соціокультурного явища, основних тенденцій розвитку української еміграції, формування основних культурних осередків, діяльності провідних науково-освітніх та культурно-мистецьких інституцій закордонного українства, розвитку різних видів мистецтва, творчості видатних представників української еміграції. Програма навчальної дисципліни «Культура української діаспори» складена відповідно до освітньо-професійної програми «Культурологія» підготовки бакалаврів 03 Гуманітарні науки; 034 Культурологія. Навчальна дисципліна є обов’язковою для загальної теоретичної та практичної підготовки бакалаврів-культурологів та сприятиме розвитку їх фахової компетентності.Код та найменування спеціальності: 

  • 034 Культурологія

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна