Курс «Зовнішня політика країн ЦСЄ та ПСЄ» відображає становлення та розвиток країн Центрально-Східної Європи та Південно-Східної Європи наприкінці ХХ століття – на початку ХХІ століття. Головна увага приділена зовнішній політиці кожної з держав регіонів та процесу її реалізації, в тому числі шляхом взаємодії з іншими державами регіону. Цей курс доповнює підготовку бакалаврів з міжнародних відносин, надаючи їм сучасні та комплексні знання щодо держав регіонів ЦСЄ та ПСЄ та їхньої зовнішньої політики.

Код та найменування спеціальності: 

  • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

ОПП:

    • Міжнародні відносини (International Relations)

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна