Дисципліна спрямована на ознайомлення майбутніх фахівців із теоретичними аспектами дослідження міжнародних відносин, основними поняттями інформаційно-аналітичної діяльності у міжнародних відносинах та концептуальними і методологічними особливостями аналізу міжнародної політики.

Код та найменування спеціальності: 

  • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

ОПП:

    • Міжнародні відносини (International Relations)

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна