Курс спрямований на надання студентам системних знань про еволюцію форм та методів ведення дипломатичних відносин між державами, особливості та тенденції розвитку дипломатії у контексті політичної історії світу.

Код та найменування спеціальності: 

  • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Спеціалізації: 

    • Міжнародні відносини (International Relations)

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна