Мета навчальної дисциплінинавчити студентів базовим вимогам та потребам професії фотожурналіста, надати їм уявлення про природу й сутність фотожурналістики, допомогти опанувати комплексу практичних знань стосовно зйомки та комп’ютерного опрацювання зображальних оригіналів; застосування умінь обробки фотоілюстративних матеріалів; підготовка зображальних матеріалів до публікації в класичних та новітніх медіа.


Код та найменування спеціальності: 

·         061 Журналістика

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

o    Денна