Мета навчальної дисципліни – формування світогляду особистості майбутнього медіафахівця, його професійної культури на цінностях прав людини; підвищення обізнаності студента-журналіста у сфері прав людини, рівності та недискримінації, посилення чутливості ЗМІ до проблематики меншин та вразливих груп, а також дотримання етичних журналістських стандартів у висвітленні питань, пов’язаних із правами людини.

Код та найменування спеціальності: 

·         061 Журналістика

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

·         Денна