Метою викладання дисципліни «Права людини і журналістика» є підвищення обізнаності студентів у сфері прав людини, рівності та недискримінації, посилення чутливості ЗМІ до проблематики меншин та вразливих груп, а також дотримання етичних журналістських стандартів у висвітленні питань, пов’язаних із правами людини.

Код та найменування спеціальності: 

·         061 Журналістика

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

o    Денна