Мета курсу  у цілісному розумінні та освоєнні історичної логіки розвитку, основних естетичних та антропологічних закономірностей формування культури Європи Нового часу, починаючи від ранньомодерної доби та закінчуючи початком ХХ століття. 

Код та найменування спеціальності: 

  • 034 Культурологія

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна