Метою курсу є формування знань та умінь щодо професійної діяльності референта, секретаря-референта керівника.


Код та найменування спеціальності: 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

Денна

Заочна