Становленню відповідних фахових навичок і умінь студентів, формуванню їхньої професійної компетентності сприяє оволодіння основами знань та практичних елементів психологічної допомоги при вивченні курсу «Психофізіологічна реабілітації». Професійна діяльність майбутніх фахівців передбачає знання та вміння щодо психологічного супроводу реабілітаційного процесу. Дана дисципліна має за завдання  розкрити теоретичні і практичні аспекти процесу реабілітації людини, види реабілітації, досягти рівня наукової і професійної підготовки в цій галузі відповідно до державних та європейських стандартів; сформувати практичні навики використання психологічних методів та технологій в системі соціально-психологічної реабілітації людини.

Код та найменування спеціальності: 

  • 229 Громадське здоров’я

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна